Om FloMo®

FloMo® är ett funktionellt träningspass med rötter i yoga, capoeira och samtida dans.

Styrka, kondition, rörlighet och mentalt fokus tränas som en integrerad helhet till musik.

Ordet FloMo är en sammanslagning av flera ord i förkortad form. Flo står för flow (flöde), flying low (flyga lågt) och floor (golv).

Mo syftar på more (mer) och motion (rörelse) -Alltså mer rörelse och mer flöde!

Till FloMo krävs inga redskap, endast den egna kroppsvikten med golvet som motstånd. Träningen sker barfota eller i mjuka skor med låg sula. Enkla men smarta rörelser lärs ut enligt en metodik som är enkel att följa. Ett svettigt pass med mycket rörelseglädje som samtidigt gör dig lugn och fokuserad.

 

 


About FloMo®

FloMo® is a holistic movement practice with origins in yoga, capoeira and contemporary dance. Strength, endurance, flexibility and a focused mind are practiced as a whole with music.

The word FloMo is a fusion of several words in abbreviated form. Flo stands for “flow”, but also “flying low” and “floor”. Mo refers to “more” and “motion” -Accordingly more flow and more motion!